chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
タイ語でガンダム https://myggym.hatenablog.com/

タイ語初級からもっとタイ語を勉強したい方へ。ガンダムの字幕のセリフを書いています。あのセリフはタイ語で何というのかなぁと興味のある方、お気軽に読んでください。

myg
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2021/03/26

arrow_drop_down
 • タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔5〕

  この回は、まだまだ続きます。 อามุโร่:เดี๋ยว สิ! àamurôo : dǐːaw sì アムロ:ちょっと、瞬間 「まてよ!」 :คิด จะ โจมตี ที่ พลี ชีพ รึ เนี่ย? khít cà coom tii thîi phlii chîip rɯ́ nîːa 思う 攻撃する 身を捧げる 命 …か? <語尾強調> 「これは特攻するつもりじゃないのか?」 :ก็ แปล ว่า kɔ̂ɔ plɛɛ wâa つなぎ言葉 意味する 「とすれば、 ใน นั้น มี ดินปืน อยู่ เพียบ ล่ะ สิ nai nán mii din pɯɯn y…

 • タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔4〕

  เซล่า:ช่วย บอก รหัส เปิด seelâa : chûːay bɔ̀ɔk rahàt pə̀ət セイラ:<依頼> 言う パスワード 開ける ห้อง ขัง ของ อามุโร่ ด้วย ด่ะ hɔ̂ŋ kǎŋ khɔ̌ɔŋ àamurôo dûːay khâ 部屋 閉じ込める の アムロ <依頼> 「アムロの独房のドアナンバーを教えてください」 ไบรท์:ว่าไงนะ? brait : wâa ŋai ná ブライト:と言う どのように 「なんだと?」 เซล่า:เมื่อกี้ นี้ ริว ก็ อยู่ ตรงนี้ seelâa : mɯ̂a kî…

 • タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔3〕

  ฮาม่อน:ถ้า เจ้า หนู นั่น พยายาม ขัดขวาง hamôn : thâa câw nǔu nân phayaayaam khàt khwǎaŋ ハモン:もし ヤツ ねずみ それ 努力する 妨げる 塞ぐ、遮る อีก ล่ะ ก็... ìik lâ kɔ̂ɔ また,再び も、つなぎ言葉 「あの坊やが邪魔する事がありましたら」 :คุณ คะ ช่วย คุ้มครอง ฉัน ด้วย นะ คะ khun khá chûːay khúm khrɔɔŋ chǎn dûːay ná khá あなた <依頼> 保護する、守る 私 <依頼> 「あなた、守ってくださいま…

 • タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔2〕

  ริว:กายภาพบำบัด ไง riw : kaay phâap bambàt ŋai リュウ:身体 映像,イメージ 治療する だよ 「リハビリテーションさ」 :เกี่ยว กับ เรื่อง อามุโร่ น่ะ kìːaw kàp rɯ̂ːaŋ àamurôo nâ 関係する と 話 アムロ 「アムロの事なんだが」 ไบรท์:ฉัน ไม่ ให้ ปล่อย หรอก brait : chǎn mâi hâi plɔ̀y rɔ̀ɔk ブライト:私 …ない あげる 放す 否定の強調 「出すわけにはいかんよ」 :เดี๋ยว หมอ นั่น จะ เหลิง อีก dǐːa…

 • タイ文字でガンダム 第21話 激闘は憎しみ深く〔1〕

  第21話 激闘は憎しみ深く ความ แค้น ที่ ฝัง ลึก ใน การ ต่อสู้ khwaam khɛ́ɛn thîi fǎŋ lúk nai kaan tɔ̀ɔ sûu 事 恨む 埋める 深い 中 する事 戦う ฮาม่อน:มี แค่ แซ็ค เก่าๆ เครื่อง เดียว กับ hamôn : mii khɛ̂ɛ zɛɛk kàw kàw khrɯ̂ːaŋ diːaw kàp ハモン:ある だけ ザク 古い 古い 機械 ひとつの と 「使い古したザクが1機と ป้อมปืนของมาเจลล่าแอแทก4เครื่องเหรอ? pɔ̂m pɯɯn kh…

 • タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔7〕

  รัมบา ราล:พวก เธอ ต่อสู้ ได้ เยี่ยม มาก ramba ral : phûːak thəə tɔ̀ɔ sûu dâi yîam mâak ランバ・ラル:連中 あなた 戦う できる 最高の とても 「君たちは立派に戦ってきた」 :แต่ ว่า นี่ แหละ คือ ชะตา ชีวิต ของ ทหาร tɛ̀ɛ wâa nîi lɛ̀ khɯɯ chataa chiiwít khɔ̌ɔŋ thahǎan しかし これ まさに…だ 即ち 運命 生命,人生 の 兵隊 「だが、兵士のさだめがどういうものか คอย ดู เอา ไว้ ไห้ ดี khɔɔ…

 • タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔6〕

  เซล่า:รู้ ว่า ฉัน คือ อัลทีเซีย seelâa : rúu wâa chǎn khɯɯ al thii sia セイラ:知る 私 即ち アルテイシア ยัง กล้า หัน ปืน ใส่ ยีก เหรอ? yaŋ klâa hǎn pɯɯn sài ìik rə̌ə まだ あえて…する 向ける 銃 入れる さらに …か? 「アルテイシアと知ってなぜ銃を向けるか?」 รัมบา ราล:ครับ! ramba ral : khráp ランバ・ラル:はい 「はっ!」 :ใช่ จริงๆ แต่ หำไม ท่าน... châi ciŋ ciŋ tɛ̀ɛ th…

 • タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔5〕

  อามุโร่:หมอ นั่น กำลัง มา àamurôo : mɔ̌ɔ nân kam laŋ maa アムロ:医者 あれ …している 来る 「あの人が来るんだ」 敵側であるランバ・ラルに対しだが、アムロは尊敬を込めてหมอ医者を使うのかな。 รัมบา ราล:ลุย เลย! ramba ral : luy ləəyランバ・ラル : 困難に踏み込んで行く 「掛かれ!」 คิกกะ:หนอย! ออก ไป นะ! ตก ไป เลย!! khikka : nɔ̌ɔy ɔ̀ɔk pai ná tòk pai ləəy キッカ:くそー,ちくしょー 出る 行く 落ちる 行く 「こいつめ…

 • タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔4〕

  ฮาม่อน:เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นนักบินกันดั้ม... hamôn : dèk nùm khon nán pen nákbin gandâm ハモン:子供 若い男,青年 人 あの である パイロット ガンダム โมบิลสูท สี ขาว นั่น เหรอ? mobilsuut sǐi khǎaw nân rə̌ə モビルスーツ 色 白 それ …か? 「あの少年、白いモビルスーツ、ガンダムのパイロットとか」 :ดี เลย เจ้า หนู dii ləəi câw nǔu 良い とても やつ ねずみ 「よい少年」 :แล้ว เธอ จะ สู้ ยังไง…

 • タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔3〕

  ริว:เจ้า พวก นั้น ในที่สุด ก็ หยุด จน ได้ riw : câw phûːak nán nai thîi sùt kɔ̂ɔ yùt con dâiリュウ:ヤツ 連中 あの やっと、ついに も 止まる 尽きる できる 「連中め、やっと止まりやがって」 :พวก นาย คิด จะ ทิ้ง ไบรท์ รึไง? phûːak naay khít cà thíŋ brait rɯ́ ŋai 連中 おまえ 思う 捨てる ブライト …か? 「ブライトを見捨てる気か?」 ไค:ก็ ไบรท์ มี อามุโร่ อยู่ แล้ว นี่khai : kɔ̂…

 • タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔2〕

  มาคุเบะ:รู้ ใช่มั้ย ว่า ต้อง ทำ ยังไง ต่อ? makhube : rúu châi mái wâa tɔ̂ŋ tham yaŋ ŋai tɔ̀ɔ マ・クベ:知る …ですか? しなければならない どのように 続ける 「次の手はわかっているな?」 :ไม่ ต้อง ห่าง mâi tɔ̂ŋ hùaŋ 必要ない 心配する 「心配ない」 :รัมบา ราล น่ะ ไม่ คิด อย่าง นั้น แน่ ramba ral nâ mâi khít yàaŋ nán nɛ̂ɛ ランバ・ラル …ない 思う のような その 確かに 「ランバ・ラルは、そうは…

 • タイ文字でガンダム 第20話 死闘!ホワイト・ベース〔1〕

  この回は泣けます。さっき見ていて、泣きました。タイ語でも。 第20話 死闘!ホワイト・ベース ศึก เสี่ยง ตาย ของ ไวท์เบส sùk sìaŋ taay khɔ̌ɔŋ waitbes 戦い 死を覚悟でやる の ホワイトベース มิไร:ขอ ฉัน ร่วม วง ด้วย คน นะ mirai : khɔ̌ɔ chǎn rûam woŋ dûːay khon ná ミライ:ください 私 共にする 円、輪 いっしょに 人 「お仲間に入れてくれて?」 เซล่า:เสื้อผ้า ของ พวก เด็กๆ ล่ะ? seelâa : sɯ̂ːa phâa khɔ̌ɔŋ …

 • タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔5〕

  อามุโร่:มาแล้ว! จริงๆด้วย àamurôo : maa lɛ́ɛw ciŋ ciŋ dûːay アムロ:来る …した 本当に 「来た!」 「やっぱり」 รัมบา ราล:นี่แก! เจ้าหนูคนเมื่อกี้เหรอ? ramba ral : nîi kɛɛ caw nǔu khon mɯ̂a kîi rə̌ə ランバ・ラル:この おまえ ヤツ ねずみ 人 さっき …か? 「お前は!」 「さっきの坊やか?」 :ชื่อ อามุโร่ สินะ ไม่ อยาก เชื่อ เลย chɯ̂ɯ àamurôo sì ná mâi yàak chɯ̂ːa lə…

 • タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔4〕

  อามุโร่:ถ้า เจอ กับ โมบิลสูท กุ๊ฟ นั่น àamurôo : thâa cəə kàp mobilsuut guf nân アムロ:もし 出会う と モビルスーツ グフ それ 「あのグフってモビルスーツに出て来られたら、 กันแคนน่อน กับ กันแทงค์ เสร็จ แน่ ガンキャノン kàp ガンタンク sèt nɛ̂ɛ ガンキャノン と ガンタンク 終わる 確かに ガンキャノンもタンクもイチコロだ」 เสร็จ แน่ は、イチコロということで。 ไค:ใคร จะ ยอม ง่ายๆ เล่า! khai : khrai cà yɔɔm…

 • タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔3〕

  ฮาม่อน:พ่อ หนุ่ม นี่... hamôn : phɔ̂ɔ nùm nîi ハモン:父 若い この 「その子、 なぜ、ここでポー父?ランバ・ラルに対してポーか? いつも部下の前でも「クンあなた」と呼んでいるのに。 บอก ว่า เด็ก คน นั้น เป็น แฟน เขา น่ะ bɔ̀ɔk wâa dèk khon nán pen fɛɛn khǎw nâ と言う 子供 人 その である 恋人 彼 この子のガールフレンドですって」 รัมบา ราล:แวว ตา ดู ดี นี่ จริงๆ ramba ral : wɛɛw taa duu dii nîi ciŋ…

 • タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔2〕

  อามุโร่:เอ่อ...จะ ว่า ไง ดี àamurôo : əə cà wâa ŋai dii アムロ:ウー と言う どのように 良い 「あの…何ていうか」 :ขอบคุณ สำหรับ น้ำใจ นะ ครับ khɔ̀ɔp khun sǎm ràp nám cai ná khráp ありがとう 食事のセット 水 心 思いやり แต่ ผม รับ ไว้ ไม่ ได้ หรอก tɛ̀ɛ phǒm ráp wái mâi dâi rɔ̀ɔk しかし 私 受ける しておく できない 否定の強調 「ご厚意はうれしいんですけど、僕にはいただけません」 ฮาม่อน:ทำไม …

 • タイ文字でガンダム 第19話 ランバ・ラル特攻!〔1〕

  ランバ・ラル特攻!です。ここはたくさん勉強できます。灼熱のアッザ…は飛ばしました。 第19話 ランバ・ラル特攻! รัมบา ราล ดับ เครื่อง ชน! ramba ral dàp khrɯ̂ːaŋ chon ランバ・ラル 消える、死ぬ 機械 衝突する อามุโร่:ขอ น้ำ ดื่ม หน่อย ได้มั้ย ครับ? àamurôo : khɔ̌ɔ náam dɯ̀ɯm nɔ̀i dâi mái khráp アムロ:ください 水 飲む 依頼 できる …か? 「水を飲ませてくれませんか?」 老人:ไม่ มี เหลือ แล้ว ล่ะ mâi mii lɯ̌a lɛ…

 • タイ文字でガンダム 第17話 アムロ脱走〔4〕

  มิไร:ฉัน ก็ ไม่ ค่อย เห็นด้วย หรอก นะ mirai : chǎn kɔ̂ɔ mâi khɔ̂i hěn dûːay rɔ̀ɔk ná ミライ:私 あまり…ではない 賛成する 強調 「あんまり賛成できないけど」 :ไบรท์ ตัดสินใจ แล้ว ใช่มั้ย ล่ะ ว่า brait tàt sǐn cai lɛ́ɛw châi mái lâ wâa ブライト 決心する …した ですか? というのは 「ブライトは決めたんでしょ」 จะ ให้ อามุโร่ เลิก ขับ กันดั้ม cà hâi àamurôo lə̂ək khàp ga…

 • タイ文字でガンダム 第17話 アムロ脱走〔3〕

  โคซูน:เธอ เป็น คน ของ ซีอ้อน สิ นะ? khozun : thəə pen khon khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔn sì ná コズン:あなた である 人 の ジオン < 軽い確認> 「おまえ、ジオンの人間だな?」 :ถ้า อยาก จะ หนี ฉัน จะ พาไป ด้วย ก็ ได้ thâa yàak cà nǐi chǎn cà phaa pai dûːay kɔ̂ɔ dâi もし したい 逃げる 私 連れて行く いっしょに も できる 「いっしょに逃げるんなら、連れていってやってもいいんだぞ」 เซล่า:เข้าใจ อะไร ผิด แล้ว…

 • タイ文字でガンダム 第17話 アムロ脱走〔2〕

  ฮาม่อน:คุณ คะ คุณ คิด ยังไง คะ hamôn : khun khá khun khít yaŋ ŋai khá ハモン:あなた あなた 考える どのように ですか? ถึง รับ ภารกิจ นี้? thɯ̌ŋ ráp phaarákìt níi 到達する 受ける 任務 この 「今後の作戦、どういうおつもりで受けたのです?」 รัมบา ราล:ไม่ เห็น ด้วย เหรอ? ramba ral : mâi hěn dûːay rə̌ə ランバ・ラル:…ない 賛成する …か? 「不服なのか?」 ฮาม่อน:เปล่า ค่ะ hamôn : plàa…

 • タイ文字でガンダム 第17話 アムロ脱走〔1〕

  第第17話 アムロ脱走 อามุโร่ ถอน ตัว àamurôo thɔ̌ɔn tua アムロ 取り消す 自身 ⇐辞退、身を引く อามุโร่:คุณ ริว สแตนด์บาย OK! àamurôo : khun riw stɛɛnd baay アムロ:さん リュウ スタンバイ OK 「リュウさん、スタンバイOK」 ริว:โอเค! อามุโร่ ด็อกกิ้ง สแตนด์บาย riw : oo khee àamurôo dok kiŋ stɛɛnd baayリュウ:オーケー アムロ ドッキング スタンバイ 「アムロ、ドッキングスタンバイ」 :พร้อม นะ? phrɔ…

 • タイ文字でガンダム 第16話 セイラ出撃〔3〕

  ไค:แม่ นัก รบ สาว กลับ มา แล้ว ล่ะ khai : mɛ̂ɛ nák róp sǎaw klàp maa lɛ́ɛw lâ カイ:母 する人 戦う 女性 帰る 来る …した 強調 「よぉよぉ、女戦士のご帰艦だぜ」 文頭に[แม่:母]の字がある。間投詞か?スペイン語のMadre mía!、イタリア語のMamma mia!か。タイ語でแม่を驚いたときに使うのだろうか。それともカイのセイラさんに対する呼びかけか。 ไบรท์:อยาก พิสูจน์ ให้ เห็น ว่า brait : yàak phí sùut hâi hěn wâa ブライト:したい 証…

 • タイ文字でガンダム 第16話 セイラ出撃〔2〕

  ฮาม่อน:เห็น คุณ ว่า ท่าน มาคุเบะ hamôn : hěn khun wâa thân makhube ハモン:見える あなた 様 マ・クベ เป็น คน ที่ ประมาท ไม่ ได้ นี่ pen khon thîi pramâat mâi dâi nîi である 人 軽視する できない 文末で強調 「マ・クベ様は油断ならないお方と聞いております」 มาคุเบะ:เสียง ดี ใช่มั้ย ล่ะ? makhube : sǐːaŋ dii châi mái lâ マ・クベ:音,声 良い ですか? 「いい音色だろ?」 マ・クベ初登場。 เซล่…

 • タイ文字でガンダム 第16話 セイラ出撃〔1〕

  第16話 セイラ出撃 เซล่า ออก รบ seelâa ɔ̀ɔk róp セイラ 出る 戦う 2話飛ばして、セイラ出撃からです。 ไบรท์:ไม่ ขำ นะ ไค brait : mâi khǎm ná khai ブライト:…ない 面白い、滑稽な 「ちゃかすな、カイ」 タムラ:ผม ก็ ไม่ ทัน สังเกต phǒm kɔ̂ɔ mâi than sǎŋkèet 私 も …ない 間に合う 気がつく 「私の不注意です」 :เกลือ ใกล้ จะ หมด แล้ว ล่ะ klua klâi cà mòt lɛ́ɛw lâ 塩 近い、もう少しで 尽きる 強調 「塩が無くなりま…

 • タイ文字でガンダム 第13話 再会、母よ・・・〔3〕

  アムロの母:แม่ จำ ไม้ ได้ เลย นะ mɛ̂ɛ cam mâi dâi ləəi ná 母 記憶する できない,ない とても ว่า เลี้ยง ให้ เธอ เป็น คน แบบ นี้ wâa líaŋ hâi thəə pen khon bɛ̀ɛp níi と言う 養う、奢る あげる 君 である 人 型 この 「私はおまえをこんなふうに育てた覚えはないよ」 :กลับ มา เป็น ลูก คน เดิม เถอะ klàp maa pen lûuk khon dəəm thə̀ 帰る,戻る 来る である 子 人 いつもの <命令> 「昔のおまえに戻っておくれ」…

 • タイ文字でガンダム 第13話 再会、母よ・・・〔2〕

  子供:เครื่อง บิน รบ ของ จริง ด้วย khrɯ̂ːaŋ bin róp khɔ̌ɔŋ ciŋ dûːay 機械 飛ぶ 戦う の 本当だ 「本物の戦闘機だ」 :เท่ จัง เลย เนอะ thêe caŋ ləəi nə́ カッコいい とても、すごく …な? 「カッコいいな」 アムロの母:อามุโร่ นั่น อามุโร่ ใช่มั้ย? àamurôo nân àamurôo châi mái アムロ それ,あれ アムロ ですか? 「アムロ、アムロなのね?」 อามุโร่:แม่ครับ àamurôo : mɛ̂ɛ khráp アムロ:母 「母さん」…

 • タイ文字でガンダム 第13話 再会、母よ・・・〔1〕

  第13話 再会、母よ・・・ พบ กับ แม่ อีก ครั้ง... phóp kàp mɛ̂ɛ ìik khráŋ 会う と 母 さらに 回 อามุโร่:หวัง ว่า... แม่ คงจะ ปลอดภัย ดี นะ àamurôo : wǎŋ wâa mɛ̂ɛ khoŋ cà phrɔ̀ɔt pai dii ná アムロ:希望する 母 きっと 安全な 良い 「母さん、ケガなんかしてやしないだろうけど」 :ที่ นี่ บ้าน ของ ผม นะ thîi nîi bâan khɔ̌ɔŋ phǒm ná ここ 家 の 私 「ここは僕のうちなんです」 連邦兵:เห็น ไม…

 • タイ文字でガンダム 第12話 ジオンの脅威〔4〕

  ギレンの演説からです。 กิเรน:พวกเราได้สูญเสียผู้กล้าไปหนึ่งคน giren : phûːak raw dâi sǔun sǐːa phûu klâa pai nɯ̀ŋ khon ギレン:私たち できる なくす 人 勇敢な 行く 1人 「我々は一人の英雄を失った」 :แต่นี่... แปลว่าพวกเราพ่ายแพ้เหรอ? tɛ̀ɛ nîi plɛɛ wâa phûːak raw phâai phɛ́ɛ rə̌ə テー ニー プレー ワー プワック ラオ パーイ ペー ルー? しかし これ 意味する 私たち 敗北 負ける …か? 「しかし、これは…

 • タイ文字でガンダム 第12話 ジオンの脅威〔3〕

  เซล่า:ไม่ ได้ยิน เสียง ตอบ เลย seelâa : mâi dâi yin sǐːaŋ tɔ̀ɔp ləəi セイラ:…ない 聞こえる 声 答える とても、強調 「返事が聞こえないわ」 อามุโร่:โอเค ครับ ออก ตัว สินะ àamurôo : ookhee khráp ɔ̀ɔk tuːa sì ná アムロ:OK 出る 体 発進 「いいですよ、発進でしょ」 ガンダムではออก ตัวは発進です。 ไบรท์:ไม่ ต้อง สนใจ เซล่า! brait : mâi tɔ̂ŋ sǒn cai seelâa ブライト:必要ない 興味をもつ…

 • タイ文字でガンダム 第12話 ジオンの脅威〔2〕

  คิชิเรีย:แล้ว...ชาร์ คน นั้น ล่ะ? キシリア:lɛ́ɛw chaa khon nán lâ それから シャア 人 あの …は? 「例のシャアはどうなりました?」 กิเรน:คง กลับ ไป บ้านเกิด แล้ว มั่ง giren : khoŋ klàp pai bâan kə̀ət lɛ́ɛw mâŋ ギレン:きっと 帰る 行く 故郷 …した いくつかの 「ふるさとにでも帰ったんだろ」 :จริง มั้ย? โดเซิล ciŋ mái dozəəl 本当 …か? ドズル 「な?ドズル」 ฟลาวโบ:อาวุธ ใหม่ ของ ซีอ้อน…

 • タイ文字でガンダム 第12話 ジオンの脅威〔1〕

  第12話 ジオンの脅威 การ คุกคาม ของ ซีอ้อน kaan khúk khaam khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔnすること 脅す,恐喝する の ジオン รัมบา ราล:อะไร เรอะ? ที่ ว่า น่า สนใจ ramba ral : arai rə́ə thîi wâa nâa sǒn cai ランバ・ラル:何 …なの? …と言う のような 興味を持つ 「おもしろいものとは何だ」 :ไหน ดู ซิ? nǎi duu sí どの、どこ 見る しなさい 強調、命令調 「ほぉー見せろ」 แคลมบ์:น่าจะ เป็น ม้าไม้ ที่ ว่า ครับ kh…

 • タイ文字でガンダム 第11話 イセリナ、恋のあと〔3〕

  คิชิเรีย:หนู ก็ ห็นด้วย กับ กิเรน ค่ะ キシリア : nǔu kɔ̂ɔ hěn dûːay kàp giren khâa ねずみ も 合意する と ギレン です 「私もギレンに賛成です」 โดเซิล:ไม่ หรอก ก่อน หน้า นั้น ต้อง dozəəl : mâi rɔ̀ɔk kɔ̀ɔn nâa nán tɔ̂ŋ ドズル:ない <強調> 先ず 前の その しなければならない ลง โทษ ชาร์ ก่อน loŋ thôot chaa kɔ̀ɔn 下りる 罪(罰する)シャア 先ず 「いや、それよりもシャアの処分だ」 คิชิเรีย:ท…

 • タイ文字でガンダム 第11話 イセリナ、恋のあと〔2〕

  ริว:ฉัน ว่า นาย มี แวว... riw : chǎn wâa naay mii wɛɛwリュウ:私 …と言う あなた ある 才能のきらめき เป็น ช่าง ซ่อม ได้ เลย นะ pen châŋ sɔ̂ɔm dâi ləəi ná である <感嘆>何と 修理する できる とても 「おまえ、どっちかというと技術者向きなんだな」 อามุโร่:งั้นเหรอครับ? àamurôo : ŋán rə̌ə khráp アムロ:そうなの?,そうか? 「そうですか?」 ชาร์:นี่ ชาร์ นะ ฉัน จะ ช่วย เอง chaa : nîi chaa…

 • タイ文字でガンダム 第11話 イセリナ、恋のあと〔1〕

  第11話 イセリナ、恋のあと อิเซลิน่า กับ รัก ที่ ยัง คง อยู่ iselinâa kàp rák thîi yaŋ khoŋ yùu イセリナ と 愛する まだ 続く いる 今まで、คงは「きっと」であった。「続き、Keep」の意味が あるので、ここは「イセリナのまだ続く愛」と言ったところか。 เดกิ้น:degîn : デギン : กิเรนพ่อแค่อยากไห้การตายของกัลม่า... giren phɔ̂ɔ khɛ̂ɛ yàak hâi kaan taay khɔ̌ɔŋ galmâa ギレン 父 だけ したい あげる する事 死ぬ の …

 • タイ文字でガンダム 第10話 ガルマ散る〔6〕

  ไบรท์:รอด แล้ว รึ เนี่ย? brait : rɔ̂ɔt lɛ́ɛw rɯ́ nîːa ブライト : 免れる …した …か? 強調 「助かったのか?」 :อามุโร่ ทำ ได้ ดี มาก àamurôo tham dâi dii mâak アムロ する できる 良い とても 「アムロ、よくやったぞ」 :แพน ตี ฝ่า สำเร็จ ด้วย ดี phɛ̌ɛn tii fàa sǎmrèt dûːay dii 作戦 叩く 手のひら 成功する いっしょに 良い 「突破作戦はうまくいった」 :เรา จะ ออก ที่ นี่ แล้ว raw cà ɔ̀ɔk…

 • タイ文字でガンダム 第10話 ガルマ散る〔5〕

  มิไร:ไบรท์ ศัตรู เริ่ม เคลื่อน ไหว แล้ว mirai : brait sàttruu rə̂əm khlɯ̂ːan wái lɛ́ɛw ミライ:ブライト 敵 始める 移動する おく 「ブライト、敵の編隊機が行くわ」 ไบรท์:ดีล่ะ มิไร กลับ ไป ประจำ ที่ brait : dii lâ mirai klàp pai pracam thîi ブライト:良い ミライ 帰る 行く いつも、定期的な 「よし、ミライ、位置に戻れ」 :อีก 10 วินาที ยิง พร้อม กัน! ìik sìp wínaathii yiŋ ph…

 • タイ文字でガンダム 第10話 ガルマ散る〔4〕

  ชาร์:ที่จริง...การหลอกพวกเดียวกันแบบนี้ chaa : thîi ciŋ kaan lɔ̀ɔk phûːak diːaw kan bɛ̀ɛp níi シャア: 本当に する事 だます 連中 ひとつの 型 この 同じ仲間 「どうも…味方の兵までだますのは มัน ไม่ ใช่ แนว ฉัน เลย man mâi châi nɛɛw chǎn ləəi それ ではない スタイル 私 <強調> 性に合わんな」 :เอาล่ะโมบิลสูทคงออกมาจากม้าไม้สินะ aw lâ mobilsuut khoŋ ɔ̀ɔk maa càak máa…

 • タイ文字でガンダム 第10話 ガルマ散る〔3〕

  กัลม่า:ชาร์ เจอ มั้าไมั้ หรือ โมบิลสูท galmâ : chaa cəə máa máay rɯ̌ɯ mobilsuut ガルマ : シャア 発見する 馬 木 それとも モビルスーツ รีบ แจ้ง ฉัน เลย นะ rîip cɛ̂ɛŋ chǎn ləəi ná 急ぐ 知らせる 私 すぐに 「シャア、木馬なりモビルスーツを発見したら、すぐに知らせろ」 ชาร์:นาย มา ส่ง เอง แบบนี้ เกรงใจ จริงๆ chaa : naay maa sòŋ eeŋ bɛ̀ɛp níi kreeŋ cai ciŋ ciŋ シャア:あなた …

 • タイ文字でガンダム 第10話 ガルマ散る〔2〕

  กัลม่า:เป็นไง? ม้าไม้ ออก มา รึ ยัง? galmâ : pen ŋai máa máay ɔ̀ɔk maa rɯ̌ɯ yaŋ ガルマ:である どのように?馬 木 出る 来る すでに…かどうか? 「どうだ? 木馬は出てきたか?」 :มัน อยู่ ไหน? ทำไม ถึง ไม่ ออก มา? man yùu nǎi tham mai thɯ̌ŋ mâi ɔ̀ɔk maa それ いる どこ なぜ 到達する 出ない 来る 「どこだ? なぜ出てこない?」 ชาร์:พวก นั้น เอง...ก็ รู้จัก chaa : phûːak nán eeŋ k…

 • タイ文字でガンダム 第10話 ガルマ散る〔1〕

  第10話 ガルマ散る กัลม่า แพ้ พ่าย galmâ phɛ́ɛ phâai ガルマ 負ける 敗北する パーティーの女性:เท่ จังเลย เห็น แล้ว จะ ละลาย têe caŋ ləəi hə̌n lɛ́ɛw cà lalaay かっこいい とても、すごく 見える …した 溶ける 「すてき」 「しびれちゃう」 กัลม่า:มี แต่ พวก น่า รังเกียจ galmâ : mii tɛ̀ɛ phûːak nâa raŋkìat ガルマ:ある だけ 連中 すべき 嫌う、憎む 「連中は虫が好かん」 ชาร์:คง โวยวาย ใหญ่โต แน่ c…

 • タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔7〕

  マチルダさんの登場です。 อามุโร่:อย่า ดู ถูก นะ àamurôo : yàa duu thùuk ná アムロ:するな 見る 安い 「なめるなよ」 เซล่า:มองเห็น กันดั้ม มั้ย? seelâa : mɔɔŋ hěn gandâm mái セイラ: 見える ガンダム …か? 「ガンダムが見えて?」 ไค:รู้ แล้ว ล่ะ ครับ khai : rúu lɛ́ɛw lâ khráp カイ:知る …した 「わかってますよー」 ริว:ไม่ ใช่ เล่น เลย แฮะ เจ้าๆ อามุโร่ riw : mâi châi lên lə…

 • タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔6〕

  ฟลาวโบ:ฉัน จะ ขับ มัน เอง flaaw bôo : chǎn cà khàp man eeŋ フラウ・ボゥ:私 運転する それ 自分で,強調 「私、ガンダムに乗るわ」 字幕は”それ”、音声ではフラウ・ボウはガンダムと言っています。 :ฉัน เกลียด คน ที่ ไม่ ยอม chǎn klìat khon thîi mâi yɔɔm 私 憎む、嫌う 人 …しない 容認する ทำ ใน สิ่ง ที่ ตัวเอง ทำ ได้ tham nai sìŋ thîi tuːa eeŋ tham dâi する 中 物、事 自分 する できる 「自分のやった事に自信…

 • タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔5〕

  กัลม่า:นาย ไม่ ต้อง ช่วย นะ galmâ : naay mâi tɔ̂ŋ chûːay ná ガルマ:君 する必要ない 助ける 「手を出すなよ」 :ดู เฉยๆ เถอะ ชาร์ duu chə̌y chə̌əy thə̀ chaa 見る 無関心の <命令> シャア 「見てるんだ、シャア」 ชาร์:ฉันจะรอดูฝีมือการโจมตีของนายน่ะ chaa : chǎn cà rɔɔ duu fǐi mɯɯ kaan coom tii khɔ̌ɔŋ naay nâ シャア:私 待つ 見る 腕前 する事 攻撃する の 君 「見せてもらうよ、君の攻撃の…

 • タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔4〕

  アムロxブライトはまだ続きます。 ไบรท์:ลุก ขึ้น มา! brait : lúk khɯ̂n maa ブライト:立つ 上がる 来る 「立てよ」 อามุโร่:พอ ที ได้ มั้ย ครับ àamurôo : phɔɔ thii dâi mái khráp アムロ:十分 回 できるか? 「やめてくださいよ」 :ถ้าอยากให้กันดั้มออกไปขนาดมัน thâa yàak hâi gandâm ɔ̀ɔk pai khanàat man もし したい させる ガンダム 出る 行く 大きさ その 「そんなにガンダムを動かしたいんなら、 คุณ ก็ ขับ …

 • タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔3〕

  アムロとブライトの件は、ほぼノーカットで行きます。 อามุโร่:ถ้า ต่อสู้ เสร็จ แล้ว àamurôo : thâa tɔ̀ɔ sûu sèt lɛ́ɛw アムロ:もし 戦う 終わる …した คุณ รับ ประกัน ได้ มั้ย ว่า khun ráp prakan dâi mái wâa あなた 受ける 保証する できる …か? …と言う ผม จะ นอนหลับ ได้ เต็ม ตา phǒm cà nɔɔn làp dâi tem taa 私 眠る できる 満ちる 眼 「戦いが終わったら、ぐっすり眠れるっていう保証はあるんですか?」 :ฉัน ไม…

 • タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔2〕

  อามุโร่:เมื่อกี้ ขอโทษ นะ àamurôo : mɯ̂a kîi khɔ̌ɔ thôot ná アムロ: さっき ごめんなさい 「さっきはごめん」 ฟลาวโบ:น่า... ช่างเถอะ flaaw bôo :nâa châŋ thə̀ フラウボウ:…すべき 放っておく、かまわない 「ううん、いいのよ」 อามุโร่:จะ ออกไป เพื่อ เรียก ศัตรู มา หา àamurôo : cà ɔ̀ɔk pai phɯ̂ːa rîːak sàttruu maa hǎa アムロ: 出る 行く ために 呼ぶ 敵 来る 探す ทำไม ครับ? tha…

 • タイ文字でガンダム 第9話 翔べ!ガンダム〔1〕

  第9話 翔べ!ガンダム บินสิ! กันดั้ม bin sì gandâm 飛ぶ <命令> ガンダム ฟลาวโบ:เป็น อะไร เหรอ? flaaw bôo : pen arai rə̌ə フラウ・ボゥ:である 何 …かどうか? 「どうしたの?」 อามุโร่:ไม่ ได้ เห็น อะไร หรอก àamurôo : mâi dâi pen arai rɔ̀ɔk アムロ: ない である 何 <強調> 「なんでもないよ」 :หนวกหู น่า! nùak hǔu nâ やかましい 「うるさいなー!」 ฟลาวโบ:พอ ซะ ที ได้มั้ย? flaaw bôo…

 • タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔4〕

  เซล่า:ตาม แผน เลย ค่ะ seelâa : taam phɛ̌ɛn ləəi khâ セイラ:従う 作戦 です 「作戦どおりよ」 ジオン兵:หยุด โจมตี ก่อน! yùt coom tii kɔ̀ɔn 止まる、休む 攻撃する 先ず、先に 「攻撃中止!」 อามุโร่:ฉัน ไม่ ยอม หรอก! àamurôo : chǎn mâi yɔɔm rɔ̀ɔk アムロ:私 …ない 容認する <強調> 「やらせるか!」 ジオン兵:การ รบ จะ เป็น ไง บ้าง น้า? kaan róp cà pen ŋai bâaŋ ná する事 戦い である どの…

 • タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔3〕

  เซล่า:พยายาม หน่อย นะ คุณ ไค seelâa : phayaayaam nɔ̀i ná khun khai セイラ:頑張る、努力する お願い さん カイ 「頑張って、カイさん」 ไค:จะ ลอง ดู ละกัน คุณ เซล่า khai : cà lɔɔŋ duu lá kan khun seelâa カイ: 試す みる さん セイラ 「やってみるよ、セイラさん」 ไค:ฉันเองก็... ฉันเองก็...! khai : chǎn eeŋ kɔ̂ɔ chǎn eeŋ kɔ̂ɔカイ:私 自分,強調 も 私 自分,強調 も 「俺だって…俺だって!」 ช…

 • タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔2〕

  กัลม่า:แบบนี้ ต้อง ชนะ มัน ได้ แน่ galmâ : bɛ̀ɛp níi tɔ̂ŋ chaná man dâi nɛ̂ɛ ガルマ:型 この ちがいない 勝つ それ できる 確かに 「これなら必ず勝てる」 ชาร์:ถ้า ยัง แพ้ อีก แก ก็ โง เต็มที ล่ะ chaa : thâa yaŋ phɛ́ɛ ìik kɛɛ kɔ̂ɔ ŋôo tem tii lâ シャア:もし まだ 負ける さらに おまえ も ばかな 完璧に <強調> 「これで勝てねば、貴様は無能だ」 อามุโร่:คุณ กลับ ไป ไม่ ได้ แล้ว นะ à…

 • タイ文字でガンダム 第8話 戦場は荒野〔1〕

  第8話 戦場は荒野 สมร ภูมิ คือ แผ่นดิน ร้าง samǒon phuumí khuu phɛ̀n din ráaŋ 美人、戦い 土地 すなわち,です 土地 捨てられた、荒廃した リード中尉:จะ ชน แล้ว! cà chon lɛ́ɛw ぶつかる 「ぶつかるぞ!」 อามุโร่:ใคร อยู่ ที่ ชับบริดจ์ นะ? àamurôo : khrai yùu thîi サブブリッジ ná アムロ:誰 いる に サブブリッジ 「サブブリッジに誰かいる?」 ฟลาวโบ:ไม่ได้ เจอ คุณแม่ นาน แล้ว นี่ นะ flaaw bôo…

 • タイ文字でガンダム 第7話 コアファイター脱出せよ〔4〕

  ชาร์:"การ ตก อย่าง อิสระ" บน โลก น่ะ chaa : kaan tòk yàaŋ ìtsarà bon lôok ná シャア:する事 落ちる のように 自由の 上 地球 「地球の自由落下というやつは ม้น ไม่ อิสระ เหมือน ชื่อ มัน หรอก man mâi ìtsarà mɯ̌ːan chɯ̂ɯ man rɔ̀ɔk それ …ない 自由の 同じ 名前 それ <強調> 言葉で言うほど自由ではないのでな」 อามุโร่:เรา ใช้ บีม มาก เกินไป àamurôo : raw chái biim mâak kəən p…

 • タイ文字でガンダム 第7話 コアファイター脱出せよ〔3〕

  อามุโร่:มอง เห็น แล้ว! นั่น ไง ไวท์เบส àamurôo : mɔɔŋ hěn lɛ́ɛw nân ŋai waitbes アムロ:見える 見える …した それ …だよ ホワイトベース 「見えた!ホワイトベースだ」 เซล่า:อามุโร่ ได้ยิน มั้ย? seelâa : àamurôo dâi yin mái セイラ:アムロ 聞こえる …ですか? 「アムロ、聞こえて?」 :เธอ มั่นใจ ว่า: thəə mân cai wâa :あなた 自信がある จะ ใช้ กันดั้ม สู้ กลาง อากาศ ได้มั้ย? cà …

 • タイ文字でガンダム 第7話 コアファイター脱出せよ〔2〕

  กัลม่า:ชาร์ นาย คิด ว่า ไง? galmâ : chaa naay khít wâa ŋai ガルマ:シャア 君 思う どのように 「シャア、どう思う?」 ชาร์:หรือ ว่า! ติดต่อ เดรน ให้ ที chaa : rɯ̌ɯ wâa tìt tɔ̀ɔ dren hâi thiiシャア:それとも 連絡する ドレン させる 回 「あるいは!」 「ドレンを呼び出してくれ」 :เฉียด วง โคจร เหรอ? chìat woŋ khoocɔɔn rə̌ə かすめる,わずかに外れる 円,輪 軌道に乗って周る …かどうか? 「弾道軌道か?」 :ก็ ต…

 • タイ文字でガンダム 第7話 コアファイター脱出せよ〔1〕

  第7話 コアファイター脱出せよ คอร์ไฟท์เตอร์ หลบ หนี コアファイター lòp nǐi 避ける 逃げる มิไร:เมื่อกี้...เธอลองคำนวณดูแล้วใช่มั้ย? mirai : mɯ̂a kîi thəə lɔɔŋ khamnuan duu lɛ́ɛw châi mái ミライ さっき 君 試す 計算する 見る …した ですか? 「さっき計算してみたんでしょ?」 ไค:โอ้โห พูด จริง ทำ จริง khai : ôohǒo phûut ciŋ tham ciŋ カイ:<驚き> 言う 本当に する 本当に 「おぉー、言ってくれるねぇ」…

 • タイ文字でガンダム 第6話 ガルマ出撃す〔4〕

  กัลม่า:ทำไม ไม่ บอก ฉัน ล่ะ ว่า อาวุธ galmâ : tham mai mâi bɔ̀ɔk chǎn lâ wâa aawút ガルマ:なぜ 言わない 私 武器 ลับ นั่น มัน ร้ายกาจ láp nân man ráay kàat 秘密の それ その 凶暴な、恐ろしい 「なぜあの機密のすごさを教えてくれなかったのだ?」 ชาร์:บอก ไป แล้ว ไง chaa : bɔ̀ɔk pai lɛ́ɛw ŋai シャア:言う 行く …した …だよ 「言ったさ」 :ว่ามันจะทำให้นายได้กางเขนซีอ้อนแน่ wâa …

 • タイ文字でガンダム 第6話 ガルマ出撃す〔3〕

  ชาร์:กัลม่า ต้อง สู้ ลำบาก อยู่ แล้ว ล่ะ chaa : galmâ tɔ̂ŋ sûu lambàak yùu lɛ́ɛw lâシャア: ガルマ ちがいない 戦う 困る困難な いる …した 強調 「ガルマが苦戦して当然さ」 :ก็ดี ตรง ที่ เขา จะ ได้ รู้ ว่า kɔ̂ɔ dii troŋ thîi khǎw cà dâi rúu wâa も 良い まっすぐ,正確な 彼 できる 知る ทำไมเราถึงพลาดในการจ้บพวกนั้นถึง2ครั้ง thammai raw thɯ̌ŋ phlâat nai kaan c…

 • タイ文字でガンダム 第6話 ガルマ出撃す〔2〕

  WB乗組員:ชิ้นส่วน ซ่อม บล็อก20 ไม่ พอ แล้ว : chínsùan sɔ̂m blok yîi sìp mâi phɔɔ lɛ́ɛw 部品 修理する ブロック 20 …ない 充分 …した 「20ブロックの修理部品が足りないぞ」 :อย่า ปล่อย ให้ ไฟฟ้า ตัด เชียว นะ yàa plɔ̀y hâi fai fáa tàt chiaw ná …するな 放す あげる 電気 切る <強調> 「電気系統だけは手を抜くなよ」 リード中尉:พอ ที ได้มั้ย? หนวกหู! phɔɔ thii dâi mái nùak hǔu 充分な …

 • タイ文字でガンダム 第6話 ガルマ出撃す〔1〕

  กัลม่า บุก โจมตี galmâ bùk coom tii ガルマ 侵入する 攻撃する 「ガルマ出撃す」 ไบรท์:จำนวน ไม่ ใช่ น้อย เลย brait : cam nuan mâi châi nɔ́ɔi ləəi ブライト:数 じゃない 少ない とても,強調 「かなりの数だな」 ジオン兵:พร้อม รับ ทุก เมื่อ phrɔ́ɔm ráp thúk mɯ̂a 同時に、準備完了した 受ける 毎,すべて した時 「いつでもどうぞ」⇐ムサイのカプセル収容時 กัลม่า:ไม่ สม เป็น นาย เลย นะ galmâ : mâi sǒm pe…

 • タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔7〕

  ไบรท์:แต่ ถ้า มี โมบิลสูท นี่ brait : tɛ̀ɛ thâa mii モビルスーツ nîi ブライト:しかし もし ある モビルスーツ これ 「このモビルスーツがあれば สหพันธ์ ต้อง ชนะ ซีอ้อน แน่ sáhaphan tɔ̂ŋ chaná ziɔ́ɔn nɛ̂ɛ 連邦 ちがいない 勝つ ジオン 確かに 連邦軍はジオンに勝てる」 :ชาร์ เป็น นัก วางแผน การ รบ ชั้น เยี่ยม chaa pen nák waaŋ phɛ̌ɛn kaan róp chán yîam シャア である する人 計画を立てる す…

 • タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔6〕

  กัลม่า:ไง! มี อะไร? ดาว หาง สี แดง galmâ : ŋai mii arai daaw hǎaŋ sǐi dɛɛŋ ガルマ : どのように ある なに 星 尾 色 赤 「よおぉ! 何だい? 赤い彗星」 ชาร์:สงสัย ฉัน คง ถูก ลบ ฉายา นั้น แล้วล่ะ chaa : sǒŋsǎy chǎn khoŋ thùuk lóp chǎayaa nán lɛ́ɛw lâ シャア:疑う、 私 きっと 安い…させる 消す あだ名 その …かもしれない 「その呼び名は返上しなくちゃならんようだよ」 :ผู้การ กัลม่า ชาบี้ p…

 • タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔5〕

  อามุโร่:เจอ แล้ว! วิธี เข้า สู่ ชั้น บรรยากาศ àamurôo : cəə lɛ́ɛw wíthii khâw sùu chán banyaakàat アムロ 出会う、見つける …した 方法 入る へ向かって 大気圏 「あった!大気圏突入の方法が」 :วะ ทัน มั้ย นะ? : cà tan mái ná 間に合う …か? 「間に合うのか?」 :ฟิล์ม ทน ความ ร้อน... film thon khwaam rɔ́ɔn フィルム 耐える 事 熱い 「耐熱フィルム」 :ยอด เลย!! yɔ̂ɔt ləəi 頂上、最高 とても …

 • タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔3〕

  อามุโร่:คราว นี้ ต้อง ตาม การ เคลื่อน ไหว àamurôo : khraaw níi tɔ̂ŋ taam kaan khlɯ̂ːan wǎi アムロ 回、度 この 追う、従う 仕事 動く しなければならない ของ ชาร์ ให้ ทัน khɔ̌ɔŋ chaa hâi than の シャア させる 間に合う 「今度こそシャアの動きに追いついてみせる」 :แก พูด แบบนี้ กี่ รอบ แล้ว เนี่ย อามุโร่ kɛɛ phûut bɛ̀ɛp níi kîi rɔ̂ɔp lɛ́ɛw nîːa àamurôo 彼、お前 話す 型 …

 • タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔4〕

  ชาร์:กระสุน สำรอง ก็ หมด เรอะ chaa : kràsǔn sǎmrɔɔŋ kɔ̂ɔ mòt rə́ə シャア:弾、弾丸 予備 も 尽きる …か?…なの? 「スペアが無くなるとは」 เซล่า:ไม่ ไหว หรอก ค่ะ seelâa : mâi wǎi rɔ̀ɔk khâ セイラ …ない 耐える <強調> …です。(女性の) 「無理です」 :แค่ สู้ กับ ชาร์ คนเดียว อามุโร่ ก็ :khɛ̂ɛ sûu kàp chaa khon diːaw àamurôo kɔ̂ɔ だけ 戦う と シャア 1人で アムロ も เต็ม กลื…

 • タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔2〕

  ไบรท์:เปิดฮัทช์!แล้วให้กันดั้มออกตัวทันที! brait : pə̀ət ハッチ lɛ́ɛw hâi gandâm ɔ̀ɔk tua than thii ブライト:開く ハッチ それから させる ガンダム 発進 即刻 「ハッチ開け!ガンダム急速発進!」 เซล่า:อามุโร่ ต้อง กลับ มา ที่ ไวท์เบส seelâa : àamurôo tɔ̂ŋ klàp maa thîi waitbes セイラ:アムロ しなければならない 帰る 来る に ホワイトベース ภาย ใน 4นาที นะ phaay nai sìi naathi…

 • タイ文字でガンダム 第5話 大気圏突入〔1〕

  第5話 大気圏突入 ฝ่า ชั้น บรรยากาศ fàa chán banyaakàat 突き進む 階 大気、空気 อามุโร่:เสีย ชีวิต ใน สงคราม เหรอ ครับ? àamurôo : sǐa chiiwít nai sǒŋkhraam rə̌ə khráp アムロ:失う 命 中 戦争 …かどうか? 「戦死なさったんですか?」 :แม่ ผม คง อยู่ บน โลก ครับ mɛ̂ɛ phǒm khoŋ yùu bon lôok khráp 母 私 きっと いる の上に 地球 「母は地球にいるはずです」 :ส่วน พ่อ ก็ หายสาบสูญไ…

 • タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔4〕

  連邦兵:เป็น อย่าง ที่ ไบรท์ พูด เลย pen yàaŋ thîi brait phûut ləəi である のように ブライト 言う <強調> 「ブライトの言ったとおりだ」 วัคเค่น:แย่ ล่ะ สิ! เรา ติด มัน watkên : yɛ̂ɛ lâ sì raw tìt man ワッケイン 大変 <強調> 私たち くっつく それ 「しまった!はかられた」 ไบรท์:ผม พร้อม รับ โทษ อยู่ แล้ว ครับ brait : phǒm phrɔ́ɔm ráp thôot yùu lɛ́ɛw khráp ブライト: 私 同時に…

 • タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔3〕

  ไค:ถ้า งั้น... khai : thâa ŋán カイ:もし それなら 「そんじゃあ」 อะไร ที่ ทำ ให้ กันดั้ม เหนือ arai thîi tham hâi gandam nɯ̌ːa 何 する させる ガンダム 優れる กว่า แซ็ค ของ ซีอ้อน ล่ะ? kwàa zɛɛk khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔn lâ より ザク の ジオン は? 「ガンダムがジオンのザクより最高に優れているのは何なんだよ?」 อามุโร่:พลัง ใน การ รบ ไง àamurôo : phalaŋ nai kaan róp ŋai アムロ:パラン ナイ…

 • タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔2〕

  ชาร์:ขนาด ศัตรู อยู่ ตรง หน้า พวก มัน chaa : khanàat sàttruu yùu troŋ nâa phûːak man シャア:大きさ,サイズ 敵 いる まっすぐ 前 連中 その ยัง มอง ไม่ เห็น อีก yaŋ mɔɔŋ mâi hěn ìik まだ…ない 見える …ない 見える もっと、再び 「敵を目の前にしても捕捉されぬとは奇妙なものだな」 :ถึงเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลแค่ไหน thɯ̌ŋ テクノロイー cà kâaw pai klai khɛ̂ɛ nǎi 到着する テクノロジー ステップ 行く 遠…

 • タイ文字でガンダム 第4話 ルナツー脱出作戦〔1〕

  第4話 ルナツー脱出作戦 แผน หลบ หนี จาก ลูน่าทู phɛ̌ɛn lòp nǐi càak luunâathuu 計画 逃亡する から ルナツー วัคเค่น:บุคคล ต่อ ไป นี้ wakkên :bùkkhon tɔ̀ɔ pai níi ワッケイン : 個人 以後 この 「次の者は ต้อง แยก ออก มา จาก กลุ่ม พลเรือน tɔ̂ŋ yɛ̂ɛk ɔ̀ɔk maa càak klùm ponlaruanしなければならない 分ける 出す 来る から グループ 民間人 一般避難民と隔離する」 ไบรท์:เหตุผล! ช่วยบอกเ…

 • タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔6〕

  ไบรท์:นายเข้าประชิดตัวศัตรูมากเกินไปนะ brait : naay khâw pràchít tua sàttruu mâak kəən pai ná ブライト:あなた 入る 近寄る 体 敵 とても …し過ぎる 「君は敵の向こうを回り込み過ぎだ」 ริว:ไม่หรอกดีแล้วที่เขาทำแบบนั้นเนอะ? riw : mâi rɔ̀ɔk dii lɛ́ɛw thîi khǎw tham bɛ̀ɛp nán nə́リュウ:…ない<強調> 良い …した 彼 した 型 それ …な? 「いいや、あれはあれでいいんだ」 「なぁ?」 อามุโร่:คร…

 • タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔5〕

  ชาร์:กาเด็ม! ใจ เย็น ก่อน สิ! chaa : gadem! cai yen kɔ̀ɔn sì シャア:ガデム 心 冷たい 先ず <命令の強調> 「ガデム、落ち着け!」 กาเด็ม:อย่า มา ห้าม ฉัน!! gadem : yàa maa hâam chǎn ガデム:するな 来る 禁止 私 「止めるな!!」 :มัน ทำลาย ยาน ของ ฉัน! man thamlaay yaan khɔ̌ɔŋ chǎn それ 破壊する 乗り物 の 私 「ワシの艦をやられたんだぞ!」 :ฉัน จะ อัด ร่วง ใน ที เดียว! chǎn cà à…

 • タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔4〕

  ชาร์:พลาด รึ เนี่ย chaa : phlâat rɯ̌ɯ nîːa シャア:しくじる …か? <強調> 「仕損じた」 :ถึงประสิทธิภาพโมบิลสูทจะต่างกัน thɯ̌ŋ pràsìtthí phâap モビルスーツ cà tàaŋ kan到着する、たとえ…せよ 効果、効率 異なる 「モビルスーツの性能の違いが :แต่ไม่ได้แปลว่าฝีมือการรบจะต่างกัน tɛ̀ɛ mâi dâi plɛɛ wâa fǐi muu kaan róp cà tàaŋ kanしかし …ない できる 意味する 腕前 仕事 戦う 異なる 戦力の決定…

 • タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔3〕

  ชาร์:ยานโทรมขนาดนี้ยังจะให้ประจำการ chaa : yaan thoom khanàat níi yaŋ cà hâi pracamkaan シャア : 乗り物 崩壊する サイズ これ まだ させる 仕事に服している อีกรึเนี่ย? ìik rɯ́ nîːa もっと …か? <強調> 「よくもこんなくたびれた艦が現役でいられるものだな」 กาเด็ม: ガデム : อย่างดาวหางสีแดงเนี่ยนะต้องการเสบียง yàaŋ daaw hǎaŋ sǐi dɛɛŋ nîːa ná tɔ̂ŋ kaan sabiaŋ …のように,種類 …

 • タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔2〕

  ฟลาวโบ:อามุโร่ อยู่ ที่ ใหน เนี่ย? flaaw bôo : àamurôo yùu thîi nǎi nîːa フラウ・ボゥ: アムロ いる どこに <強調> 「アムロ、どこにいるの?」 :ถ้า ไม่ เปลี่ยน เสื้อ บ้าง ตัว จะ เหม็น นะ thâa mâi plìan sûːa bâaŋ tua cà měn ná もし …ない 交換する 服 いくつか 自分 臭い 「着替えないと臭いわよ」 :เธอ ไม่ กิน ข่าว มา 2มื้อ แล้ว นะ :thəə mâi kin khâaw maa sɔ̌ɔŋ mɯ́…

 • タイ文字でガンダム 第3話 敵の補給艦を叩け〔1〕

  第3話 敵の補給艦を叩け! จู่ โจม ยาน เสบียง ของ คัตรู cùu coom yaan sabiaŋ khɔ̌ɔŋ sàttruu 不意に 攻撃する 乗り物 食料 の 敵 ไบรท์: brait:ブライト ก่อนจะมาที่ไซด์เซเว่นคุณอยู่ที่ใหนครับ? kòon cà maa thîi said sewên khun yùu thîi nǎi khráp 以前に 来る に サイド7 君 いる どこ 「サイド7に来る前はどこにいたんです?」 เซล่า:จำเป็น ต้อง ตอบ ด้วย เหรอ คะ? seelâa : cam…

 • タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔8〕

  明けましておめでとうございます。ブログを始めてもうすぐ1年。本年もよろしくお願いします。きのう、エンターキーとシフト+エンターキーの違いを知りました。 ริว:ไบรท์ ฝ่าย ศัตรู ล่ะ? riw : brait fàay sàttruu lâリュウ:ブライト 派,側 敵 …は? 「ブライト、敵の様子は」 ไบรท์: brait : นายวางใจในพลังของกันดั้มมากเกินไป naay waan cai nai phalaŋ khɔ̌ɔŋ gandâm mâak kəən pai お前 安心する 中 力 の ガンダム とても し過ぎる 「ガンダムの性能を…

 • タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔7〕

  ชาร์ :ขอ ดู หน่อย เถอะ chaa : khɔ̌ɔ duu nɔ̀i thə̀ シャア ください 見る すこし,お願い <文末で命令> 「見せてもらおうか」 :ประสิทธิภาพของโมบิลสูทฝ่ายสหพันธ์น่ะ pràsìtthíphâap khɔ̌ɔŋ モビルスーツ fàay sáhaphan nâ 効果、効率 の モビルスーツ 派 連邦 「連邦軍のモビルスーツの性能とやらを」 อามุโร่:ผม จะ สู้ ครับ àamurôo : phǒm cà sûu khráp アムロ: 私 闘う 「やります!」 :เพราะว่าคู่ต่อสู้…

 • タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔6〕

  タイ語で下書きして、発音記号を調べてブログに書くと、時間がかり ブログ更新間隔が空いてしまう。 ชาร์:อย่า ลนลาน chaa : yàa lonlaan シャア:するな 慌てふためく 「慌てるな」 :ถ้า ขยับ มาก ไป เสร็จ มัน แน่ thâa khayàp mâak pai sèt man nɛ̂ɛ もし 動く とても 行く 終わる それ 確かに 「下手に動くと、かえって当たる」 เป้า เล็กๆ น่ะ มัน ยิง ไม่ โดน หรอก pâw lék lék nâ man yiŋ mâi doon rɔ̀ɔk 標的 小さい小さい それ 撃つ…

 • タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔5〕

  เซล่า:อย่า ขยับ นะ! ทิ้ง ของ นั่น ไป ซะ seelâa : yàa khayàp ná thíŋ khɔ̌ɔŋ nân pai sá セイラ するな 動かす 捨てる 物 その 行く <強調> 「およしなさい!」 「お捨てなさい」 ชาร์:กล้า หาญ ดี นี่ chaa : klâa hǎan dii nîi シャア あえて,勇敢な 大胆な,勇敢な 良い これ 「勇敢だな」 :แต่ คงจะ ไม่ ใช่ พวก ทหาร สินะ :tɛ̀ɛ khoŋ cà mâi châi phûːak thahǎan sì ná しかし きっと ではな…

 • タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔4〕

  เซล่า:ฉัน จะ ออก ไป ตาม หา คน seelâa : chǎn cà ɔ̀ɔk pai taam hǎa khon セイラ 私 出る 行く 追う 探す 人 ที่ หนี ไม่ ทัน ตาม ที่ กัปตัน สั่ง thîi nǐi mâi than taam thîi kàptân sàŋ 関係詞 逃げる ない 間に合う 追う 関係詞 キャプテン,艦長 命じる 「艦長命令で逃げ遅れた人を探しに行きます」 ไค:จะ ไป รึ เปล่า? khai : cà pai rɯ́ plàaw カイ 行く …かどうか? 「乗るのかい?」 เซล่า:คุณ เป…

 • タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔3〕

  เดรน:dren ドレン: จะไม่รอให้ยานเสบียงมาก่อนเหรอครับ? cà mâi rɔɔ hâi yaan sabiaŋ maa kɔ̀ɔn rə̌ə khráp …ない 待つ させる 乗り物 食料 来る 先ず …か? 「補給艦の到着を待つのではないので?」 ชาร์:ใน สงคราม น่ะ chaa : nai sǒŋkhraam nâ シャア : …の中 戦争 「戦いとは เราต้องเดินหมากนำศัตรูไป2-3ก้าวเสมอ raw tɔ̂ŋ dəən màak nam sàttruu pai sɔ̌ɔŋ sǎam kâaw samə̌…

 • タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔2〕

  ชาร์: chaa シャア: ผมทราบแผนvของพวกสหพันธ์แล้วครับ phǒm sâap phɛ̌ɛn wii khɔ̌ɔŋ phûːak sáhaphan lɛ́ɛw khráp 私 知る 作戦 V の 連中,グループ 連邦 …した 「連邦軍のV作戦をキャッチしたのであります」 โดเซิล:สมเป็น ชาร์ ดาว หาง สี แดง จริงๆ ドズル:sǒmpen chaa daaw hǎaŋ sǐi dɛɛŋ ciŋciŋ さすが シャア 星 尾 色 赤 本当に 「さすが赤い彗星のシャアだな」 :แล้ว...จะ เอา อะไร? :lɛ́ɛw …

 • タイ文字でガンダム 第2話 ガンダム破壊命令〔1〕

  第2話 ガンダム破壊命令 คำสั่ง ทำลาย กันดั้ม khamsàŋ thamlaai gandâm 命令 破壊する ガンダム ชาร์:ดีแล้วล่ะ chaa : dii lɛ́ɛw lâ 良い …した ที่นายทำตามคำสั่งของฉันกับเดนิม thîi naai tham taam khamsàŋ khɔ̌ɔŋ chǎn kàp denim あなた する 従う 命令 の 私 と デニム 「君は私とデニムの命令は守ったのだ」 :ไม่ ต้อง คิด มาก หรอก จ่า สเลนเดอร์ mâi tɔ̂ŋ khít mâak rɔ̀ɔk c…

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔11〕

  อามุโร่:ถ้า ทำลาย เครื่อง ยนต์ ของ โมบิลสูท àamurôo:thâa thamlaai khrɯ̂ːaŋ yon khɔ̌ɔŋ モビルスーツ アムロ: もし 破壊する 機械 エンジン の モビルスーツ 「モビルスーツのエンジンをやれば :ไซด์เซเว่น อาจจะ พินาศ ไป ด้วย said sewên àat cà phínâat pai dûːay サイド7 たぶん 破滅する 行く ともに サイド7もやられちゃうかもしれない」 :ทำ ยังไง ดี ล่ะ? tham yaŋ ŋai dii lâ する どのように 良い …は…

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔10〕

  タイ語で勉強しながら前のブログを見ていると、間違っている箇所があり、都度そこを直しています。 อามุโร่:เจ้า นี่...ติด เครื่อง อยู่ นี่ àamurôo : câw nîi tìt khrɯ̂ːaŋ yùu nîi アムロ : 君,ヤツ これ くっつく 機械 いる これ 「こいつ…動くぞ」 :เหมือนกัน เลย สตยอด ต้อง ลอง ดู แล้ว mɯ̌ːankan ləəi sùt yɔ̂ɔt tɔ̂ŋ lɔɔŋ duu lɛ́ɛw 同じ 最高 しなければならない 試す 見る 「同じだ」 「すごい」 「やってみるさ」 :ปรับ แค่ …

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔9〕

  อามุโร่:ฟลาวโบ ทำใจ ดีๆ ยืน ไหว มั้ย? àamurôo : flaaw bôo tham cai dii dii yuun wǎi mái アムロ: フラウ・ボゥ する 心 良い良い 立つ 耐えられる …ですか? 「フラウ・ボゥ、しっかりしろ」 「立てるか?」 ฟลาวโบ:คุณแม่...คุณตา... flaaw bôo : khun mɛ̂ɛ khun taa フラウ・ボゥ: クン メー クン ター …さん 母 …さん 祖父 「母さん…おじいちゃん…」 อามุโร่:เดี๋ยว เธอ ก็ ตาย ไป ด้วย นะ àamurôo : d…

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔8〕

  登場人物や機体名の発音記号は規則に合わせて書いていますが、自信はいまいち。聞いた感じも併せて書いています。 อามุโร่:นี่ เหรอ? แซ็ค ของ... ซีอ้อน àamurôo : nîi rə̌ə? zɛ̂ɛk khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔn アムロ:これ …か? ザク の ジオン 「これが…ジオンのザクか…」 :อันตราย! :antaraay 「危ない!」 :ตาย หมด เลย :taai mòt ləəi 死ぬ 尽きる,無くなる,全部 「死んだ」 :เอกสาร ลับ สุดยอด? : ə̀əkkasǎan láp sùt yɔ̂ɔt 書類 秘密の 頂点の,…

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔7〕

  ชาร์:ฉัน นี่ ช่าง ไม่มี ดวง เอา ซะ เลย น้า chaa : chǎn nîi châŋ mâi mii duːaŋ aw sá ləəi náa シャア: 私 この 何と(感嘆) ない 運 要る <強調> 「私もよくよく運のない男だな」 :ที่ ต้อง มา เจอ กับ เหยื่อ แบบนั้น... thîi tɔ̂ŋ maa cəə kàp yùːa bɛ̀ɛp nán しなければならない 来る 出会う と 犠牲、餌食 型 その、あの หลัง กลับ จาก การ ทำ lǎŋ klàp càak kaan tham 後 帰る から…

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔6〕

  連邦士官:เจ้า ไวท์เบส châw waitbes ヤツ ホワイトベース 「ホワイトベースめ」 :ดัน พา ยาน ของ ซีอ้อน ตาม มา ด้วย ซะ นี่ dan phaa yaan khɔ̌ɔŋ ziɔ́ɔn taam maa dûːay sá nîi 押す 連れて 乗り物 の ジオン 従う追う 来る …とともに <強調> 「よりによってジオンの艦につけられるとはな」 :สมเป็น ยาน รบร่น ใหม่ ของ พวกเรา sǒmpen yaan rop rôn mài khɔ̌ɔŋ phûːak raw さすが 乗り物 戦う 新しい の 私たち…

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔5〕

  ฟลาวโบ:ไม่ ได้ยิน คำสั่ง อพยพ เหรอ? flaaw bôo : mâi dâiyin khamsàŋ òpphayóp rə̌ə? フラウ・ボゥ:ない 聞こえる 命令 避難する …なの?…か? 「避難命令聞いてなかったの?」 อามุโร่:คำสั่ง อพยพ? àamurôo : khamsàŋ òpphayóp? アムロ:カムサン オッパヨップ? 命令 避難する 「避難命令?」 :เสียง ที่ คล้ายๆ ไซเรน นั่น เหรอ? : sǐːaŋ thîi khlaai khlaai sairen nân rə̌ə? :音,声 似ている …

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔4〕

  เดนิม:สเลนเดอร์ แก รอ อยู่ นี่ แหละ デニム: スレンダー kɛɛ rɔɔ yùu nîi lɛ̀ スレンダー おまえ 待つ いる ここ (軽く、強く言い放す) 「スレンダー、おまえはここに残れ」 สเลนเดอร์:ครับ จ่า スレンダー:khráp càa はい 曹長จ่า (จ่าสิบเอก) 「はっ、曹長」 จีน:จ่า ครับ ดู เหมือน โรงงาน ทหาร ジーン: càa khráp duu mǔːan rooŋŋaan thahǎan 曹長 見る のような 工場 兵隊 จะ อยู่ บล็อก ขวา บน ครับ …

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔3〕

  オープニングナレーションの続き แต่ ทั้ง ฝ่าย ซีอ้อน และ สหพันธ์ tɛ̀ɛ tháŋ fàay ジオン lɛ́ sáhaphanta しかし しかも 側、グループ ジオン と 連邦 ต้อง สูญ เสีย ประชากร ไป มากกว่า ครึ่ง tɔ̂ŋ sǔun sǐːa prachaakɔɔn pai mâak kwàa khrûŋ ゼロ、中心 失う、死ぬ 人口 行く よりむしろ 半分 เพียง แต่ ช่วง หนึ่ง เดือน แรก phiːaŋ tɛ̀ɛ chûaŋ nɯ̀ŋ dɯːan rɛ̂ɛk 単に 間隔 1 月 最初の …

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔2〕

  オープニングナレーションの続き ได้ กลาย เป็น บ้าน หลัง ที่ สอง ของ มนุษย์ dâi klaay pen bâan lǎŋ thîi sɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋ manút できる になる、変化する である 家 後ろ 第2 の 人類 「人類の第2の故郷となり」 สถาน ที่ ซึ่ง ผู้คน ได้ ถือ กำเนิด... เติบโต... sathǎan thîi sûŋ phûu khon dâi thǔu kamnə̀ət tə̀əp too 公共の場 関係代名詞 人、人々 できる 持つHold 生まれる 成長する 「人々はそこで子を産…

 • タイ文字でガンダム 第1話 ガンダム大地に立つ!!〔1〕

  今回からタイ文字と声調を勉強します。今まで低・中・高子音など避けていたので、まじめにやります。 タイ文字はスマホから入力します。発音記号はエクセルでなんとかできました。発音も練習できます。 もし発音記号がおかしいと思ったら、コメント等でご指摘ください。 第1話 ガンダム大地に立つ!! กันดั้ม ยืน บน พื้น พิภพ gandâm yuun bon phúun phipphóp ガンダム 立つ 上に 地面 ¿世界? <オープニングナレーション>:ตั้งแต่ มนุษย์... tâŋ tɛ̀ɛ manút から 人類、人間 「人類が」 :เริ่ม ย้าย ประชากร…

 • タイ語でガンダム 主な登場人物名〔3〕

  宿命の出会いから最終話までの登場人物名をタイ語で書きます。 ลาล่า ซูน ララァ・スン วัคเค่น ワッケイン ลาค็อก ラコック มิเนอร์ว่า ミネバ เซน่า ゼナ แวนัมส バンマス ฮาวเวิร์ด ハワド ออสกอร์ オスカー มาร์กเกอร์ マーカー อุรากัน ウラガン อัลทีเฃิย ฃคม ไดคุน アルテイシア・ソム・ダイクン แคสวาล เลม ไดคุน キャスバル・レム・ダイクン ชาเรีย บูล シャリア・ブル ซีมัส シムス มอสค์ ฮาน モスク・ハン อาซาคุระ アサクラ ทัวนิ่ง ト…

 • タイ語でガンダム 主な登場機名〔3〕

  宿命の出会いから最終話までの登場機名をタイ語で書きます。 ชิฟเว チベ โคลัลบัส コロンブス บิ๊กแซม ビグ・ザム บอล ボール เอลเมส エルメス เกลก๊ก ゲルググ เกียน ギャン โดลอส ドロス กวาจิน グワジン หมวก ยอด แหลม とんがり帽子 เกรท เดกิ้น グレートデギン จิอองก์ ジオング ปล่อย จรวด スペースランチ

 • タイ語でガンダム 第43話 脱出〔12〕

  レツ:ムアキー ラオ ダーイイン シアン ピーアムロ ドゥワイ ヌ? 今、さっき 私たち 聞こえる 声 兄 アムロ …ね? 「さっき、アムロ兄ちゃんの声聞こえたろ」 キッカ:「うん」 この「うん」のセリフにタイ語がなかったのが残念。 セイラ:プア ハイ チャン ダン ダン クラップ マー トゥンぐ ために あげる 私 帰る 来る まで パヤヤーム マークマーク とても努力する ホワイトベース ダーイ できる 「私がホワイトベースにたどり着くまでを トゥー トゥンぐ カップ……アムロ あなた 到着する と あれほどに…アムロ」 :マヌット ラオ マイミー パラン ティー サドゥアック サバーイ …

 • タイ語でガンダム 第43話 脱出〔11〕

  カイ:クン セーラ ターン ニー クラップ さん セイラ 道 この 「セイラさん、こっちよ!」 ブライト:アオラ! オーケー オーク トゥア ダーイ ルーイ さて、 OK 出る 体 できる そのまま 「よし、いいぞ」 「やってくれ」 カイ:ホワイトベース コーン ラオ の 私たち 「ホワイトベースが」 ハヤト:ホワイトベース コーン ラオ ピナート レェーオ の 私たち 破滅する 「ホワイトベースが…沈む…」 コーンラオを言うところが心に来るものがあります。 ブライト:ター マイダーイ アムロ チュワイ トゥアン ワイ もし できない アムロ 助ける 警告 しておく 「アムロが呼んでくれなけれ…

 • タイ語でガンダム 第43話 脱出〔10〕

  セイラ:アムロ アムロ ルー? アムロ アムロ …かどうか? 「アムロ?アムロなの?」 :テーワー チャン マイルー ニー ワー トン パイ ターン ナイ しかし 私 知らない これ ต้อง 行く 道、方法 どれ 「でも、ここはどこだかわからないのよ」 :ドゥーン トロン パイ ルー? 歩く まっすぐ 行く …か? 「ここをまっすぐ?」 ブライト:ター マイ サン ハイ サラ ヤーン もし…ない 命ずる あげる 放棄する、犠牲にする 乗り物 「退艦命令を出さないと チャ ターイ ガン モッと ルー? 死ぬ 一緒に 尽きる …か? 全滅する」 ミライ:チン ドゥワイ! ダイ 本当の できる 「…

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、mygさんをフォローしませんか?

ハンドル名
mygさん
ブログタイトル
タイ語でガンダム
フォロー
タイ語でガンダム

ジューシーハニーハーレム パチンコ

商用